!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Bostadsrättsinnehavare som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand skall ansöka skriftligen om medgivande till upplåtelsen hos styrelsen. Bostadsrättsinnehavare får ENDAST upplåta hela sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Kontrakt som är skrivna eller löften som är avgivna utan att styrelsen medgett andrahandsupplåtelsen är utan verkan mot föreningen.

Begränsningar

Styrelsens uppfattning är att det är viktigt för föreningen att medlemmarna också är de som faktiskt bor i fastigheterna. Därför tillåts andrahandsuthyrning endast när särskilda skäl föreligger samt under begränsad tid, för närvarande ett år med möjlighet att ansöka om ytterligare tid, dock maximalt två år totalt. Vi rekommenderar även att du tar del och är införstådd med vilka regler som gäller kring parkeringsplats/kö vid andrahandsuthyrning. Information om detta finns på sidan "Parkeringskö" här på hemsidan.

Ansvar

Ansvaret för lägenheten och andrahandshyresgästens uppträdande och åtgärder i fastigheterna åvilar bostadsrättshavaren som också ansvarar för att avgiften betalas till föreningen. Skulle andrahandshyresgästen allvarligt åsidosätta vad som gäller i föreningen, riskerar bostadsrättsinnehavaren vräkning.

Ansökan

Ansökan skall ske skriftligen, varefter styrelsen behandlar din ansökan på kommande möte. Styrelsen sammanträder ca en gång per månad, (undantaget juli), så vi rekommenderar att du tar kontakt med styrelsen senaste 30 dagar innan du behöver hyra ut lägenheten.

I ansökan skall anges:

  • Skälet till upplåtelsen
  • Tidsperiod
  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till andrahandshyresgästen.
  • Referenser för andrahandshyresgästen (tidigare hyresvärd, arbetsgivare eller dylikt)
  • Kontaktuppgifter till dig som bostadsrättsinnehavare.

 

Skicka ansökan till: styrelsen@brfhelge.se

 

Om jag får nej? Vad gäller då?

Vid avslag på ansökan kan Du överklaga beslutet till Hyres- och arrendenämnden för ett slutligt avgörande.

Om Du vid ett negativt besked på Din ansökan ändå hyr eller lånar ut Din lägenhet riskerar Du att föreningen, efter att ha uppmanat Dig att avbryta andrahandsupplåtelsen och Du inte har gjort det, förklarar att Ditt nyttjande av rätten till Din lägenhet med bostadsrätt är förverkad och att föreningen är berättigad att säga upp Dig för avflyttning.