!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

På innergården finns ett begränsat antal p-platser, som hyrs av både medlemmar och företag. För tillsättning av p-platserna tillämpar föreningen ett kösystem. Nya medlemmar aktiveras INTE automatiskt i parkeringskön utan medlemmen måste själv anmäla sig via e-post till styrelsen.

Vi har tyvärr heller inga gäst p-platser. Bilburna gäster hänvisas till omkringliggande p-platser och p-hus. 

 

Parkering utanför markerade platser på gården är förbjuden bortsett från korta stopp för i- och/eller urlastning. Felparkeringar beivras.

Mer info om brf Helges regler för parkeringsplatser & info om aktuella kö, finner du under "Medlemsmenyn" med det passande namnet "Parkeringskö".