!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lägenhetsrenovering

Tillstånd vid väsentlig förändring

Enligt föreningens stadgar krävs det godkännande från styrelsen vid väsentliga förändringar. Som väsentlig förändring räknas alltid sådant som kräver bygglov eller innebär ändringar av ledning för värme, vatten, avlopp eller el.

Styrelsen har inte för avsikt att vara ett beslutande organ kring mindre renoveringar, men vi vill få kännedom om ni har för avsikt att göra större förändringar i kök och badrum.

Om du som medlem vill göra ännu större förändringar i lägenheten, t.ex. ändring av planlösning eller som påverkar tak/fasad - krävs tillstånd från styrelsen och i vissa fall föreningsstämmans godkännande.

Observera att alla förändringar med inverkan på ventilation ska anmälas till styrelsen. Sådana förändringar får aldrig utföras utan att en för så kallad OVK godkänd leverantör konsulterats. Vid anmärkningar efter OVK (obligatorisk ventilationskontroll) riskerar medlemmen kostnader för återställande och ombesiktning. Detta berör exempelvis byten av köksfläktlösning, upptagning av ny ventilation, igensättning av ventilationshål etc.

 

Om medlem önskar och får tillåtelse att utöka lägenhetsytan, debiteras denne för förvärvet av den nya ytan, enligt den kostnadsnivå som styrelsen beslutar. Månadsavgiften justeras även för att täcka drift och underhåll av den extra ytan.

 


Tänk på att alla arbeten skall utföras fackmannamässigt, då t.ex. ett vattenläckage kan få stora konsekvenser, inte bara för dig själv, utan även för andra medlemmar. Viktigt är också att du i möjligaste mån visar hänsyn till dina grannar i samband med åtgärder i din lägenhet. Du som medlem ansvar även för att trapphus och gårdsmiljön hålls ren under renoveringsperioden.