!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

För allas vår trivsel - tänk på följande:

  • Använd föreningens utrymmen endast för avsett ändamål.
  • Lämna inte dörrar till entré och källare olåsta. Lämna inte heller öppna tvättstuge-, källarfönster eller dörrar obevakade, tänk på inbrottsrisken!
  • Förvara ej brandfarligt material i källarförråd.
  • Placering av blomlådor på utsidan av balkongräcket är ej tillåtet pga rasrisk
  • Ställ ej barnvagnar, cyklar och andra föremål i entré eller på våningsplanen. Entré och våningsplan är utrymningsvägar och måste därför alltid hållas fria.
  • Av brandskäl (bortsett från trivsel- och hygienskäl) är detinte tillåtet att ställa möbler, lådor eller liknande i källargångar eller andra allmäna utrymme. Kan ägaren av sådana anträffade föremål inte identifieras kommer föremålen att kastas. 
  • Rökning i alla allmäna utrymmen är ej tillåten. Det är inte tillåtet att fimpa på marken. Tänk på att inte röka så att det stör andra, observera andras friskluftsintag.
  • Lämna tvättstugan i det skick som föreskrivs.
  • Hantera ditt avfall i enlighet med vad som föreskrivs.


En vädjan till alla
Tänk på att det är lyhört i fastigheterna. Ljudet från t. ex. rör, kranar, toaletter, tvätt- och diskmaskiner samt hög volym på TV eller radio kan höras genom väggar, tak och golv.

För allas trevnad beakta ovanstående och tänk särskilt på ljudnivån efter klockan 22.00. Om du ska ha fest - informera dina grannar i god tid genom t. ex. att sätta upp en lapp i trapphuset.