!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

Problem/fel som finns inne i din lägenhet ansvar du själv för att åtgärda.

Om du vill felanmäla något som rör fastigheten (utanför din lägenhet) skickar du i första hand ett e-post meddelande till felanmalan@brfhelge.se

FF Fastighetsservice AB ombesörjer städning, snöröjningen och visst underhåll i fastigheten. Vid t.ex. ett akut avloppsstopp, kan du som medlem kontakta FF. Telefon: 020-30 70 70 (även journummer) alt. via www.ff-fastighetsservice.se

Kostnad för jourutryckning är mycket hög, varför vi försöker hålla oss till normala servicetider om felet inte erfodrar omedelbar åtgärd.

Om det visar sig att "felet" är inne i din lägenhet, blir du som medlem debiterad. Om "felet" är utanför din lägenhet, debiteras föreningen.  

 

Grindar
Grind nr 1 felanmäls till felanmalan@brfhelge.se.

Grind nr 2 och 3 felanmäls till Ulrik Norden ulrik@plcab.se +46 708 108113 eller Bengt Jansson bengt.jansson@accessa.se.